ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ο Σύνδεσμος Γονέων του Λανιτείου Γυμνασίου Ιδρύθηκε στις 18 Οκτωμβρίου 1995 σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του και με βάση το Νόμο Αριθμός 105(1) του 1992.


Το Καταστατικό εγκρίθηκε σε Γενική Συνέλευση των μελών. 

muğla bayan escort escort aydın bayan bayan çanakkale escort balıkesir escort tekirdağ escort bayan gebze bayan escort escort bayan bayan buca escort edirne bayan escort