Διάλεξη με θέμε "Εφηβεία είναι... θα περάσει"

Ο σύνδεσμος γονέων του Λανιτείου Γυμνασίου διοργανώνει δίαλεξη με θέμα "Εφηβεία είναι... θα περάσει",

Ομίλήτρια: Δρ. Μαίρη Δήμου, Κλινική Ψυχολόγος

Χώρος: Θέατρο Λανιτείου
Είσοδος ελεύθερη

Παρασκευή  19 Ιανουαρίου 19:00