ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ"