Δελτίο Τύπου Παγκύπριας Συνομοσπονδίας: Παραινέσεις προς γονείς και μαθητές/μαθήτριες