ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΑΝΙΤΕΙΩΝ

 

Σε αυτή τη σελίδα θα σας παρέχουμε πληροφορίες που αφορούν την ανάπλαση των Λανιτείων Εκπαιδευτηρίων.

 

Το Πρώτο βραβείο αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση των Λανιτείων εκπαιδευτηρίων Λεμεσού κέρδισε το αρχιτεκτονικό γραφείο Γιάννης Αρμεύτης και Συνεργάτες.

 

Συνέντευξη του κυρίου Γιάννη Αρμέυτη.