ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Για καλύτερο συντονισμό και οργάνωση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γονέων καταρτίζει επιτροπές οι οποίες αναλαμβάνουν συγκεκριμένα καθήκοντα. Σας παραθέτουμε τις επιτροπές οι οποίες έχουν καταρτιστεί για τη φετινή χρονιά καθώς και τα μέλη κάθε επιτροπής.

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2019-2020