ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Για καλύτερο συντονισμό και οργάνωση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γονέων καταρτίζει επιτροπές οι οποίες αναλαμβάνουν συγκεκριμένα καθήκοντα. Σας παραθέτουμε τις επιτροπές οι οποίες έχουν καταρτιστεί για τη φετινή χρονιά καθώς και τα μέλη κάθε επιτροπής.

 

 

Οικονομική Επιτροπή.

 

Επιτροπή εκδηλώσεων.

 

Φιλαρμονικής.

 

Ψηφιακής Επικοινωνίας.

 

Κυλικείου.

 

Τεχνικών Θεμάτων καί Ασφάλειας.

 

Αγωγής Υγείας και Πρόληψης Παραβατικότητας.

 

Πρόνοιας.

 

Αθλητικών Εκδηλώσεων.

 

Ιστορικού Αρχείου.